Skip to content Skip to footer

Immobilizacja

RVT stosuje technikę stabilizacji na zimno, która pozwala na łączenie żużli z cementem (spoiwem) i wodą w procesie (FundaMate®), tworząc materiał budowlany o wytrzymałości i stabilności kształtu. 

W ten sposób uzyskujemy trwały immobilizat, który może być wykorzystywany jako baza lub warstwa podkładowa w różnego rodzaju budowlach, takich jak drogi, centra dystrybucyjne, powierzchnie magazynowe  czy panele fotowoltaiczne. Nasze rozwiązanie jest nie tylko trwałe, ale również przyjazne dla środowiska i dostosowane do obowiązujących norm. 

Nasza firma produkuje immobilizat, którego wytrzymałość na ściskanie wynosi od 1,5 do 10 MPa. Podczas procesu produkcyjnego przeprowadzane są dokładne badania zarówno fizyczne, jak i mechaniczne w celu wykrycia ewentualnych zanieczyszczeń surowców. Dzięki temu nasz produkt charakteryzuje się bardzo niskim poziomem wypłukiwania zanieczyszczeń.

Nasz immobilizat jest produkowany i certyfikowany zgodnie z systemem dbałości o jakość, zgodnie z wytycznymi określonymi w BRL 9322. Nasz produkt spełnia również wymagania określone w rozporządzeniu dotyczącym jakości gleby „Mieszaniny pozostałości mineralnych związanych z cementem”. Oznacza to, że nasi klienci mogą mieć pewność, że produkt spełnia wymagania dotyczące budownictwa i higieny środowiska.

Chcielibyśmy podkreślić, że nasza firma RVT posiada certyfikat na podstawie BRL 9322, który poświadcza naszą zdolność do produkcji immobilizatu na najwyższym poziomie jakości.

PARTNERZY

Poznaj naszych partnerów

Dbamy o przyszłość, jednocześnie generując zyski dla naszych klientów i partnerów

Subscribe for the updates!