Skip to content Skip to footer

O FIRMIE

Łączymy innowacje i zrównoważony rozwój, by tworzyć wartość z odpadów

Jesteśmy wiodącą firma specjalizującej się w przetwarzaniu żużla dennego z instalacji do termicznego przetwarzania odpadów w Polsce oraz w odzyskiwaniu wysokiej jakości strumieni metali i kruszyw z IBA.

Od momentu powstania w 2022 roku, firma RVT zyskała uznanie jako lider rynku w odzyskiwaniu metali żelaznych i nieżelaznych z IBA oraz w produkcji i dystrybucji kruszyw na lokalnych i krajowych rynkach budowlanych.

ZTPO

Posiadamy nowoczesny park maszynowy oraz zespół wykwalifikowanych specjalistów.

Więcej >

Budownictwo

Wykorzystanie żużla jako surowca do produkcji zastępczych materiałów budowlanych.

Więcej >

Handel

Skup żużli oraz koncentratów zawierających metale kolorowe i szlachetne.

Więcej >

Maszyny

Oferujemy wynajem w pełni profesjonalnych i dostosowanych do różnych potrzeb maszyn.

Więcej >
ROZWIĄZANIA

Współpraca z nami to korzyści dla środowiska, biznesu i społeczności lokalnej

Nasza firma jest Twoim niezawodnym partnerem w zakresie doradztwa dotyczącego ponownego przetwarzania IBA pochodzącego z zakładów Energy from Waste. Jesteśmy w stanie udzielić świadomych, rzetelnych i kompetentnych technicznie porad dotyczących specyficznych kwestii związanych z odzyskiwanymi towarami oraz aspektami środowiskowymi.

O FIRMIE

Odpady to dla nas surowce do tworzenia nowych, wartościowych produktów

Nasz zespół ekspertów jest gotów pomóc Ci w każdej kwestii związanej z odzyskiwaniem i przetwarzaniem IBA. W obliczu ogromnego problemu środowiskowego związanego z rosnącą ilością produkowanych odpadów, żużle ze spalania są jednym z najtrudniejszych do recyklingu materiałów. Jednak, opracowaliśmy unikalny proces, który pozwala bezpiecznie i skutecznie przetwarzać żużel ze spalania w cenne zasoby.
Nasze rozwiązanie pomaga zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska i zapewnić korzyści ekonomiczne dzięki ponownemu wykorzystaniu materiałów, które w przeciwnym razie zostałyby wyrzucone.

PARTNERZY

Poznaj naszych partnerów

read our blog

Latest News

Dbamy o przyszłość, jednocześnie generując zyski dla naszych klientów i partnerów

Subscribe for the updates!